top of page

Life coaching

Ota ohjakset elämässäsi omiin käsiisi

Coaching tarkoittaa voimallista, ratkaisukeskeistä ohjausmuotoa, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coachingissa pyritään vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja sekä kannustetaan tätä ottamaan vastuuta itsestään ja valinnoistaan, jotta valmennettava kykenee tekemään elämästään oman näköistä. Coaching on ennen kaikkea asenteen muutosta.

Monesti vatvoessamme asioita vain omassa päässämme emme pääse puusta pidemmälle, mutta kun ajatuksia aletaan sanomaan ääneen, alkaa tapahtua. Valmentajan esittämien kysymysten ja harjoitusten avulla pyritäänkin siihen, että valmennettava oppii näkemään tilanteensa selkeämmin sekä katsomaan asioita eri näkökulmista löytääkseen vastauksia ja oivalluksia. Nämä oivallukset johtavat usein ymmärrykseen nykytilanteesta ja sen muutostarpeista. Muutoksen tekeminen pilkotaan teoiksi, jotka vievät asiakkaan kohti haluamiaan tuloksia, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

Coaching-prosessin tuloksellisuus perustuu omiin oivalluksiin, vastuunottamiseen, toiminnallisuuteen ja toiminnan ylläpitoon yhdessä valmentajan kanssa. Olennaista valmennuksessa on se, että valmennettavalla on halua ja voimia kulkea eteenpäin kohti tavoitetta. Coaching sopii ihmisille jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään ja valinnoistaan, oppia tuntemaan itseään paremmin ja päästä elämässään eteenpäin.


Coachingin ja personal trainingin suurin ero on siinä, että coachingin avulla asiakas tulee löytämään vastaukset itseltään. Personal trainingissa taas huomattava määrä tietoa siirtyy valmentajalta valmennettavalle. Myös coaching prosessi alkaa veloituksettomalla alkukartoituksella, jossa selvitämme sopisiko tämän tyyppinen valmennus juuri sinulle.

Coaching etenee GROW -mallin mukaan, joka on kuvattu seuraavassa:

G.R.O.W

Valmennusvaihtoehdot tulossa...kysy lisää!

Life coaching
bottom of page