top of page

Kuka, mitä ja miksi?

Kehonhuolto

Kuka?

Olen uteliaasti elämään ja ihmisyyteen suhtautuva, hyvinvointialalla toimiva valmentaja pk-seudulta. Matkailualan restonomin koulutukseni vei minut aikanaan lentämään työkseni, ja eri kulttuureita nähtyäni kiinnostukseni ihmisten toimintatapoja, tarpeita ja toiminnan motiiveita kohtaan alkoi lisääntyä. Päädyin opiskelemaan life coachiksi, jotta pystyisin auttamaan ihmisiä kohti unelmiaan sekä omannäköistä ja merkityksellistä elämää, jota itse pidän yhtenä tärkeimpänä tyytyväisyyttä ja onnellisuutta lisäävänä tekijänä. Opintojen aikana viimeistään oivalsin, kuinka kiinteästi myös fyysinen hyvinvointi on linkittyneenä psyykkiseen vastaavaan, ja life coachiksi valmistumisen jälkeen päätinkin suorittaa vielä personal trainer -lisenssin. Itse olen aloittanut liikunnallisen elämän jo nuorena joukkuevoimistelun parissa, joka opetti paljon mm. kehonhuollon tärkeydestä sekä tavoitteellisesta harjoittelusta. Myöhemmin sydäntäni lähellä ovat olleet erilaiset tanssilajit sekä mm. jooga ja kuntosali.

Koulutukset:

  • Psyykkinen ravintovalmentaja, (Impulssi, 2023)

  • Motivaatiovalmentaja (Impulssi, 2023)

  • Personal trainer (Trainer4You, 2021)

  • Kuntosalivalmentaja (Trainer4You, 2021)

  • LCAF Certified coach (Life Coach Academy, 2020)

  • Restonomi (AMK, 2010)

Mitä?

Valmennan mieltä ja kehoa kokonaisuutena, ja käytän myös personal trainingissa monesti coachaavaa otetta ja metodeja. Asiakkaan tarpeiden pohjalta selvitetään onko tarvittava valmennus enemmän fyysistä vai henkistä, vaiko näiden yhdistelmää. Lähdettäessä suunnittelemaan valmennusta ja tavoitteita, on tärkeää ottaa huomioon asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne, voimavarat, arjen kuormittavuus sekä muun elämän osa-alueiden tasapaino. On myös tärkeää tiedostaa milloin valmennussuunnitelmaa tai tavoitteita on hyvä päivittää tai muuttaa, riippuen mm. edellä mainituista asioista. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa moni asia, mutta ehkäpä tärkeimmiksi nousevat itsetuntemus ja oman toiminnan johtamisen taito, joiden parantamisessa olen mielelläni apuna. Erityisosaamistani ovat psyykkinen muutosvalmennus, kokonaisvaltainen hyvinvointi, terveysliikunta, elämäntapamuutokset ja kehonhuolto.

Motivaatio
Personal trainer

Miksi?

Minulle on ensiarvoisen tärkeää saada asiakkaani tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Haluan auttaa saavuttamaan tarvittavan energiatason jotta muutokset asiakkaan elämässä tulevat mahdollisiksi toteuttaa. Muutosten tekeminen on aina haastavampaa kuin pysyminen nykytilanteessa, ja tulen antamaan asiakkaalleni kaiken tukeni tällä matkalla. Tavoitteeni on myös saada lisättyä asiakkaan minä-pystyvyyden tunnetta, tyytyväisyyttä itseään kohtaan, ja rohkeutta tehdä omannäköisiä valintoja elämässä. Uskon, että ihminen on pitkälti niitä asioita millä hän ruokkii itseään, ja tarvittaessa haluan auttaa sisäisen puheen kääntämisessä positiiviseksi. Mottoni on: “ruoho on vihreämpää siellä missä sitä kastellaan”, sillä se pätee mielestäni kaikkeen elämässä. Pyrin myös aina pitämään kaikessa tekemisessä iloisen ja rennon olotilan. Elämän suunnan määrittävät pitkälti ne asiat, joille sanomme “kyllä” ja “ei”, ja oma hyvinvointikin on hyvin pitkälle valintakysymys. Siksipä: “choose to bloom”.

bottom of page